Privacy Policy

Achterhoeks Mandaat kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Achterhoeks Mandaat, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Achterhoeks Mandaat verstrekt. Achterhoeks Mandaat kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM ACHTERHOEKS MANDAAT GEGEVENS NODIG HEEFT

Achterhoeks Mandaat verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

COOKIES

Lekker, cookies. Je kent ze wel en ook wij maken er gebruik van. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van achterhoeksmandaat.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

HOE LANG ACHTERHOEKS MANDAAT GEGEVENS BEWAART

Achterhoeks Mandaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

DELEN MET ANDEREN

Achterhoeks Mandaat verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Achterhoeks Mandaat worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Achterhoeks Mandaat gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@achterhoeksmandaat.nl. Achterhoeks Mandaat zal zo snel mogelijk reageren.

BEVEILIGEN

Achterhoeks Mandaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Achterhoeks Mandaat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Achterhoeks Mandaat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Achterhoeks Mandaat op via support@achterhoeksmandaat.com. www.achterhoeksmandaat.com is een website van Achterhoeks Mandaat.

 

Achterhoeks Mandaat is als volgt te bereiken:

Postadres: Wezenlaan 177, 6531MN Nijmegen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 84104333

E-mailadres: support@achterhoeksmandaat.nl